Vergoedingen

Misschien valt uw behandeling onder de vergoeding van uw zorgverzekeraar.  Ik ben als Medisch Pedicure aangesloten bij het KRP (Kwaliteitsregister Pedicures). Ga voor meer informatie naar hun website.

Ik heb contracten met Podotherapeut RondOm en Podotherapie Eemland.